MAYA

PADA PERTEMUAN ASA

Pasar Curi

Sajak Daun

Ia yang Mengusik Ingatan

Semeja dengan Namaku